Oppsummeringsrapport – Finnskogdagene 2019

Republikken Finnskogen sitt jubileumsarrangement 2019 ble en suksess.
Det var igjen svært mange besøkende på Svullrya disse dagene, og det
er nok en gjengs oppfatning at Finnskogdagene nå er på et nivå
som skaper mye positiv oppmerksomhet samt viktig omsetning for de næringsdrivende.

Målsetningen med Finnskogdagene er både å spre kunnskap om skogfinsk kultur og føre tradisjonene videre, men også sørge for at Finnskogen som helhet skal få oppmerksomhet og omtale på en slik måte at kulturarven også kan sikre interesse i
det moderne samfunn.
Finnskogdagene er trolig noe av det aller viktigste virkemiddelet for at Finnskogen
skal bli enda mer attraktiv for fastboende og besøkende.
Det er et mål å arbeide for økt bosetting på Grue Finnskog og Finnskogen for øvrig.
Disse målene er sammenfallende med noen av målene i Stedsutviklingsprosjektet på
Svullrya som Grue kommune leder. Det var derfor både viktig og naturlig for
stedsutviklingsprosjektet å ta utfordringen fra Republikkens regjering om å arrangere
et seminar i forkant av årets Finnskogdager.

Skogfinsk Seminar:
Målet med seminaret var å skape en historisk begivenhet som et slikt seminar
vil være, løfte frem den skogfinske kulturarven, skape en arena for kunnskapsdeling
om skogfinsk innvandring og resultatene av dette, formidle kunnskap om den nasjonale minoriteten skogfinner, om bosettingsmønstre, historie og kultur, og forvaltning av både den materielle og immaterielle kulturarven, samt bidra til å utvikle Svullrya til en nasjonal møteplass for kommuner med skogfinsk bosetting.
Gjennomføring av dette seminaret skulle bidra til å påpeke vår felles plikt til å
forvalte denne nasjonale og unike kulturarven.
I denne anledning inviterte Grue kommune alle kommuner i Norge med skogfinsk
innvandring og bosetting til et skogfinsk seminar den 11. juli.
Tema for seminaret var skogfinsk historie og kultur og hvordan innvandring, integrering og kulturmangfold over tid kan skape bærekraftig utvikling og vekst.
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen åpner seminaret.
Statsråd Bent Høie deltok på vegne av den Norske regjeringen og holdt foredrag om Norges forpliktelse overfor den nasjonale minoriteten skogfinner.

Samarbeidspartnere:
Grue Kommune, Norsk Skogfinsk Museum, Finnskogen natur & Kulturpark

Finnskogdagene:
Republikken Finnskogen har i 2019 gjennomført sine 50`ende Finnskogdager.
At drøye 200 fastboende evner og dra lasset, ikke bare for de årlige
Finnskogdagene, men også innen mye annet på den kulturelle plattformen er en bragd i seg selv. Finnskogen som nasjonal merkevare trenger kontinuerlig påfyll av motivasjon og pågangsmot for å sikre at oppmerksomheten, interessen og mangfoldet skaper interesse for tilflytting og bosetting. Og om mulig enda viktigere, sikre at de som bor her føler stolthet for kulturarv, at vi opprettholder elementære velferdsbehov som nærbutikk og bensinstasjon (les arbeidsplasser) og ikke minst være attraktiv som besøks-destinasjon gjennom kulturelle høydepunkt.
Denne gangen valgte regjeringen i Republikken Finnskogen og «tyvstarte» gjennom det Skogfinske Seminaret som ble avholdt av Grue Kommune (beskrevet over).
I tillegg ble det iscenesatt en rekke arrangement fra fredag til søndag som i sum utviklet Svullrya til en av innlandets største arrangement denne sommeren.
Midlene fra Hedmark Fylkeskommune ble benyttet til å sikre en kvalitet og omfang på årets gjennomføring som ble en jubileumsfeiring verdig, samt at Finnskogdagene ble utviklet til en «kommunikasjonsplattform» der kulturarven i større grad ble forankret også politisk. I tillegg til dette ble gaven fra Grue Sparebank benyttet til å kunne gjennomføre tidenes jubileumskonsert på Finnetunet, så den lokale banken var i år direkte avgjørende for Finnskogdagenes gjennomføringsevne.
Gave og sponsormidler fra Sparebank 1 Østlandet og Eidsiva Energi kom også godt med til jubileumsarrangementet. Våre trofaste støttespillere og faste annonsører sikrer fundamentet i den årlige driften, så de er avgjørende for arrangementet.

Av primære aktiviteter denne helgen nevnes følgende:

Fredag 12 Juli:
Republikken Finnskogens evige president, forfatter Åsta Holth – ble beæret med et vandrespill i egen diktersti.
Det ble åpnet en ny og «uoffisiell» Finsk Ambassade på fredag ettermiddag.
Den finske ambassadøren i Norge sto for den formelle avdukingen.
Egen jubileumskonsert på Finnetunet, med Øivind Roos, Kjartan Gullikstad, Arja Saijonmaa, Cecilia Wennersten og Mari Boine.
En kvalitets-bukett av artister som sikret kulturelt speilbilde av Finnskogen.

Lørdag 13 Juli:
Kirkekonsert av og med Kjetil Skaslien, den eneste gjenlevende fra tidenes første
regjering på Finnskogen.
Statsminister Even Wiger og Førstekjærring Aina Slaastad var vertskap for Ländshövdingen i Värmland, Fylkesmannen i Hedmark, Rautalampi kommune i Finland og Grue Kommune.
Det ble et internasjonalt «toppmøte» om Finnskogens kulturarv.
Livet i hverdagen – Finnetunets eget utstillingsvindu av kulturarven.
Spillet om innvandrerne – Spillet som skildrer skogfinnenes innvandring og historie.
Dans til Ingemars i Finnskogparken ble det også.

Søndag 14 Juli:
Jubileumskonsert i Grue Finnskog Kirke med Sinikka Langeland.
Egenkomponert stykke for dette jubileet.
Gudstjeneste i Grue Finnskog Kirke med biskop Solveig Fiske og prest Morten Stensberg.
Tidenes største brudeopptog i Svullrya Sentrum – alle brudepar fra 1971 (som har spilt
brudepar under Finnskogdagene) var invitert til tog gjennom Svullrya, med musikk, dans og masse humor.
Spillet om innvandrerne – Spillet som skildrer skogfinnenes innvandring og historie.

Samarbeidspartnere og medarrangører:
Grue Finnskog Musikk-korps, Norsk Skogfinsk Museum, Finnskogen Natur & Kulturpark,
Finnetunets Venner, Husflidslaget, Grue Finnskog Idrettslag, Grue Finnskog Sangkor,
Grue Finnskog Menighetsråd, Grue Kommune, Grue Finnskog Sanitetsforening,
Grue Finnskog Jakt og fiskeforening, Gottlundmarsjen, Øyeren Grendeforening,
Solør Värmland Finnekulturforening, Solør Slektshistorielag, Svullrya Vel,
Åsta Holth`s venner, Gråtass-klubben + mye lokalt næringsliv på norsk og svensk
side av Finnskogen.

Oppsummert:
Tidenes Finnskogdager ble gjennomført sommeren 2019, og regjeringen vil nå planlegge neste års 50 års jubileum, med sommerens arrangement som den aller beste referanse på at mye er mulig.

Vi takker alle for samarbeidet (ingen nevnt, ingen glemt) og vi gleder oss allerede
til neste år. Følg våre sider for mer informasjon:

http://finnskogdagene.no
https://www.facebook.com/groups/finnskogdagene

Grue Finnskog
10.12.2019

Med vennlig hilsen

Regjeringen i republikken Finnskogen

Nedtelling til Finnskogdagene er 50 år

[VÅR KALENDER]
Forrige års program

Her ser du en detaljert kalender av hva Finnskogdagene tilbyr.
Klikk her for å åpne/skrive ut fullt program

TORSDAG
11. JULI, 2019
FREDAG
12. JULI, 2019
LØRDAG
13. JULI, 2019
SØNDAG
14. JULI, 2019
11:00-16:00
MAKRONELLE ER ÅPEN
12:00-18:00
ETTERTANKEN ÅPEN
11:00-ca 20:00
GRUE KOMMUNE– Skogfinsk seminar.
Eget program med egen invitasjon fra Grue Kommune.
18:00
SPILLET OM INNVANDRERNE
Med Det Primitive Teater på Finnetunet.
20:00
REVY «HVA SKJEDDE BAKOM BUSKENE I FINNSKOGEN FØR?»
Et tilbakeblikk i muntre ord og toner på Finnskogen kro og motell. Arr: Øivind Roos. Billett kr 250,-
11:00-17:00
MAKRONELLE ER ÅPEN
Fredag serverer vi silpo på dagtid og hamburger på kvelden. Ellers får du kjøpt pizza, vafler, kaker, kanelboller og rundstykker, og mye god drikke.
12:00-01:00
ETTERTANKEN ÅPEN
Fredag serverer vi silpo på dagtid og hamburger på kvelden. Ellers får du kjøpt pizza, vafler, kaker, kanelboller og rundstykker, og mye god drikke.
13:00
ÅPNING AV FINNSKOGHAGEN – ØSTLANDETS STØRSTE?
Ved Mari Marstein fra Gamle Hvam, sammen med Beate Banken Bakke fra Finnskoghagen.
14:00
OMVISNING ÅSTA HOLTH SITT FORFATTER-HJEM
Ved Dag Raaberg. Etter omvisningen arrangerer Åsta Holths Venner; "Åsta i væl'a" ved Skogheim.
15:00
VANDRESPILL – ÅSTA HOLTHS DIKTERSTI
Leiråker –Svullrya. Guider fra Åsta Holths Venner.
17:45
FØR ÅPNINGEN
Grue Finnskog Musikkorps spiller.
18:00
ÅPNING – PROKLAMERING AV REPUBLIKKEN FINNSKOGEN
Åpning av de 50. Finnskogdagene på «torget» v/settepresident Mikael Antell og Republikken Finnskogens Statsminister Even Wiger. Flaggheising og fanfare. Grue Finnskog Sangkor. Humoristisk innslag med Finnskogens egne «Knoll» og «Tott»
18:45
BEKRANSNING AV GOTTLUNDSTEINEN
20:00
JUBILEUMSKONSERT PÅ FINNETUNET
Cecilia Vennersten, Mari Boine og Arja Saijonmaa. Kjartan Gullikstad, Grue Finnskog Sangkor. Konferansier: Øivind Roos. Egne billetter gjelder for alle, ikke salg ved inngangen.
21:00-01:00
KROPUB PÅ TANKEN
Aldersgrense 18 år. Gratis adgang.
08:00-13:00
GOTTLUNDMARSJEN,
Start på idrettsplassen. 7, 14 og 18 km. Barnevognløype 6 km. (Langløypa, start 08.00-12.00) Flotte turløyper – helgas høydepunkt for de trimglade. Arrangeres for 41. gang.
09:00-10:00
FINNSKOGFROKOST VED NORGES ELDSTE BUTIKK
Joker Grue Finnskog.
08:30-13:00
BUSSTURER
”Bli kjent med Finnskogen” er en lokal- og slektshistorisk 4 timers busstur med Jan Myhrvold som guide. Område: Brandval Finnskog, Øyeren, Øyermoen og Mosevatnet. Bussavgang fra ”Tanken”. Pris kr. 200,-. Påmelding til e-post: jan@fennia.nu eller mobil: 977 07 604. Arr: SVFF Buss 2: kl. 1000: 2 timers tur med Birger Nesholen som guide. Påmelding ved bussavgang. Bussavgang fra «Tanken». Pris kr. 100,- Billetter selges på bussen.<br /> Buss 3: kl 08.30 Musikk, mystikk og Finnskogforfattere. ca 3 timers tur. Servering av kaffe og<br /> kaker. Guide: Øivind Roos. Billetter kr 300,-. kjøpes på Finnskogen kro og motell.
11:00-16:00
LIVET I HVERDAGEN PÅ FINNETUNET
Det tradisjonelle ”Livet i hverdagen”. På Finnetunet blir det aktiviteter av mange slag fra gamle dager, blant annet Veving, Spinning, Neversøm med mer inne i røykstua. Garnfarging. Borring av rør. Pilfletting, Tjærebrenning og Neverfletting. Det er liv i smia. Tømmerhogging på gammelt vis. Stubbebryting. Hjemmebrenning. Spillemann, Lensmann, Kramkar, Kunstmaler, Jeger. Auksjon kl. 1300. Salg av motti og flesk, rømmegrøt, kaffe og vafler. Kjøring med hest og trille. Fisking i Rotna og leker for barna. Åsta Holth feiring i regi av Åsta Holths Venner; "Åsta i væl'a".
11:00-16:00
KRAMBUA ER ÅPEN I GAMLE BEDEHUSET
Salg av smør, honning, ost, egg med mer. Kirkestua: Stedsutvikling Svullrya presenterer skisser av kunstinstallasjoner «Delprosjekt utendørs kunst». Nye skolen: Solør Slektshistorielag. Solør-Värmland Finnkulturforening selger bøker og t-skjorter. Låven på Borg: Husflid. Jokern Gråtass – Norsk/Svensk traktor utstilling. Gamle Tanken: Veterankjøretøyutstilling. Åsta Holths hjem Leiråker er åpent. Atelier Kari -naturdekorasjoner kl. 11:00 – 17:00. Galleri Tysken kl. 11:00-17:00: Inger Brita Lange Ørmen: Fotoutstilling «Stubber Makronelle: 10:00 – 17:00.
12:00-01:00
ETTERTANKEN ÅPEN
Lørdag serverer vi fiskesuppe på dagtid, hamburger hele dagen. Ellers får du kjøpt pizza, vafler, kaker, kanelboller og rundstykker, og mye god drikke.
15:00
80 ÅRING FORTSATT I 100
Konsert i Grue Finnskog Kirke med Kjetil Skaslien og barna Anette, Yngve Cecilie og Marte. Kari Svendsen, Steinar Ofsdal, Per Husby, Björn Sandborg og Anders Stävarby.<br /> Konsert i Grue Finnskog kirke med Kjetil Skaslien og barna Anette, Yngve Cecilie og Marte.<br /> Kari Svendsen, Steinar Ofsdal, Per Husby, Björn Sandborg og Anders Stävarby.<br /> Billett kr 200,- reserveres på telefon 90691968, eller kjøpes i døra.
18:00
SPILLET OM INNVANDRERNE
Med Det Primitive Teater på Finnetunet.
21:00-01:00
BYGDEFEST I FINNSKOGPARKEN
Ingemars. Aldersgrense 15 år. I kroa 18 år. Billetter kr 300,-
10:00-11:00
FINNSKOGFROKOST VED NORGES ELDSTE BUTIKK
Joker Grue Finnskog.
11:00
GUDSTJENESTE I GRUE FINNSKOG KIRKE
Biskop Solveig Fiske, Prest Morten Stensberg. Tekster fra Hans Børli.
11:00
SLEKTSTREFF (HELE DAGEN)
Valkoinen slektsforening, slektstreff i Svullrya. Hovedbase for treffet vil være på nye skolen i Svullrya. Skiltet til skolen vil bli satt opp ved riksvegen.
11:00-16:00
KRAMBUA ER ÅPEN I GAMLE BEDEHUSET
Salg av smør, honning, ost, egg med mer. Kirkestua: Stedsutvikling Svullrya presenterer skisser av kunstinstallasjoner «Delprosjekt utendørs kunst». Nye skolen: Solør Slektshistorielag. Solør-Värmland Finnkulturforening selger bøker og t-skjorter. Låven på Borg: Husflid. Jokern Gråtass – Norsk/Svensk traktor utstilling. Gamle Tanken: Veterankjøretøyutstilling. Åsta Holths hjem Leiråker er åpent. Atelier Kari -naturdekorasjoner kl. 11:00 – 17:00. Galleri Tysken kl. 11:00-17:00: Inger Brita Lange Ørmen: Fotoutstilling «Stubber» Makronelle: 10:00 – 17:00.
12:00-18:00
ETTERTANKEN ÅPEN
Søndag serverer vi kyllingsalat, pizza, vafler, kaker, kanelboller og rundstykker, og mye god drikke.
12:00
BRUDEOPPTOG – ALLE BRUDEPAR FRA 1970 ER INVITERT
Bli med fra kirken til Finnetunet og bidra til tidenes bunadstog<br /> i Svullrya.
13:00
BRUDEVALS og presentasjon PÅ FINNETUNET
14:00
JUBILEUMSKONSERT I GRUE FINNSKOG KIRKE
Sinikka Langeland har produsert eget jubileumsverk! Billetter kr 250,- kjøpes ved inngang.
15:00
AUKSJON PÅ TANKEN
16:00
SPILLET OM INNVANDRERNE
Med Det Primitive Teater på Finnetunet.
18:30
AVSLUTNING - FIRING AV FLAGG & takk for i år.
Galleri

Bilder fra tidligere arrangement.