styret
[Informasjon]
Om Finnskogdagene

Finnskogdagene er Grue Finnskog sine egne «dager», der Svullrya er sentrum for folkefesten som er årets høydepunkt. Det være seg for fastboende, utflyttere som kommer hjem på besøk og andre tilreisende som ønsker å besøke et av Hedmarks, ja kanskje et av Norges mest bærekraftige småsamfunn. 

Finnskogdagene er en forening med tre likestilte eiere, Grue Finnskog Idrettslag, Grue Finnskog Husflidslag og Finnetunet, som arrangerer de årlige Finnskogdagene. Andre lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner kan delta og bidra via ulike former for samarbeid og etter nærmere avtale med styret for selve arrangementet.

Styret skal bestå av seks medlemmer, to fra hvert av lagene. Styret kan utover dette  knytte til seg nøkkelpersoner når det er formålstjenlig for Finnskogdagene.

Formålet med Finnskogdagene er å spre kunnskap om skogfinsk kultur, men også andre kulturer. Finnskogdagene skal bidra til å skape grobunn for optimisme slik at Grue Finnskog og Finnskogen for øvrig skal bli et godt sted å bo og besøke. Det er et mål å arbeide for økt bosetning på Grue Finnskog og Finnskogen for øvrig.

Under Finnskogdagenes årlige arrangement 2. helg i juli hvert år proklameres ”Republikken Finnskogen”.  Republikkens øverste leder er presidenten. Åsta Holt var president fra starten i 1970 til sin død i 1999. Ingen er ennå funnet verdig til å overta embetet, men den finske ambassadøren har siden fungert som settepresident.

[Fakta]
Om republikken Finnskogen sitt eget Flagg.

Den kjente rallykjører Per Engseth fra Elverum skulle gjeste Republikken Finnskogen under åpningen sommeren 1978 og bilen skulle dekoreres i tillegg til at det skulle lages og monteres kufangere og spoilere. Resultatet av dekoren ble et flagg. Proporsjonene på flagget som skulle plasseres på bildøra var nok mer tilnærmet et «vanlig» flagg, men med korset vendt mot høyre og malt helt på frihånd.

Fargevalget var enkelt, det var de fargene som fantes på maling- og lakkhylla i verkstedet på «Tanken». Erling Hagen, Oddvar Neby og Jørn Skaslien var enig i at sort Bengalakk, grønn maling og maskeringstape var et ypperlig fargevalg. Dette er den enkle og sanne historien om republikkens første flagg, men som sagt, bare malt på ei bildør.

Republikken Finnskogen hadde ennå ikke et flagg å heise i flaggstanga under åpningen, og derfor ble det gjort et regjeringsvedtak om av Republikken Finnskogen skulle ha sitt eget flagg. Republikken skulle skille seg ut fra kongeriket Norge og det var da helt naturlig å lage sitt eget spesielle flagg. Flagget ble sydd av sydamene i FinnskogSøm (Aud Vålberg, Martha Hansen, Inger Åransberg og Jenny Skaslien) etter anvisning fra regjeringen. Fargene ble valg av de stoffene som systua hadde på lager, og de som var tilnærmet de samme fargene som ble malt på bildøra. De vanlige flaggproporsjonene ble det ikke tatt hensyn til da bredden var gitt, det grønne stoffet som var tilgjengelig var ikke bredere, og lengden på flagget ble det samme som stoffet som var igjen på stoffrullen. Det beige korset ble erstattet av «sølv»-stoff, og det sorte korset ble laget av sort stoff. 

Med dette hadde Republikken Finnskogen fått sitt eget flagg, som siden har vært heist formelt og høytidelig hvert eneste år under åpningen (proklamering) av Republikken Finnskogen. Det skjer alltid den andre helgen i Juli hvert år, Fredag kl. 18:00

Regjeringen har også sin formelle firing av flagget kl. 18:00 Søndag (avslutningsdagen) under Finnskogdagene. 

Republikkens regjering ledes fra 2015 av den utvalgte statsministeren Even Wiger.

Regjeringen består ellers av følgende ministre:

Bjarne Korbøl          Finansminister

Jørn Skaslien           Næringsminister

Cato Rismoen         Dugnadsminister

Inger-Lise Korbøl      Barne- og Oppvekstminister

Aina Slaastad           Førstekjerring og HMS-minister (Helse-, Moro-, & Sosialminister)

Ida Johanne Salbu Holen   Ungdomsminister

For mer informasjon, eller andre henvendelser:

Even Wiger,   tlf: 91 31 36 45,       e-post: even@evenwiger.no

Bjarne Korbøl, tlf: 99 26 19 02,      e-post: bkorboel@online.no

[Republikken Finnskogen]
Samarbeider med