FINNSKOGEN KRO OG MOTELL

Vi varmer opp til hyggelige dager med pub. Arrangør: Finnskogen Kro og Motell.

ÅPNING – PROKLAMERING AV REPUBLIKKEN FINNSKOGEN

Åpning av de 54. Finnskogdagene på «torget» v/settepresident, Ambassadør Teemu Tannerog Republikken Finnskogens Statsminister Even Wiger. Proklamering av Republikken Finnskogen. Flaggheising og fanfare. Grue Finnskog Sangkor. Humoristisk innslag.

FINNSKOGEN KRO OG MOTELL

Festkveld / Irsk Pubkveld (på kroa) Billettsalg på Finnskogen Kro. Arrangør: Finnskogen Kro og Motell.

GOTTLUNDMARSJEN

Gottlundmarsjen tar deg med på rundtur (7,14 eller 18 km) med natur og kultur. Vi har også barnevogneløype (8 km). Marsjen arrangeres for 45. gang. Salg av kaffe og vafler.

BUSSTURER

Buss 1 - Kl. 09:00: Solør-Värmland Finnkulturforening arrangerer den lokal- og slektshistoriske bussturen «Bli kjent med Finnskogen». Turen starter kl. 9 fra Finnskogen Kro- og Motell i Svullrya. Vi kjører denne ruta: Fra Svullrya østover langs Røgdestranda via Mattila, Viggen, Bjurberget, Kindsjön og Bograngen til Järpliden. Deretter returnerer vi via Possåsen, Vermundsjøen, Bakken, Peistorpet, Ramsli […]

LIVET I HVERDAGEN PÅ FINNETUNET

Det tradisjonelle "Livet i hverdagen”. Stort matmarked. På Finnetunet blir det aktiviteter av mange slag fra gamle dager, blant annet veving, strikking, med mer inne i røykstua. Garnfarging. Boring av rør. Pilfletting, Tjærebrenning og neverfletting. Det er liv i smia. Tømmerhogging på gammelt vis. Stubbebryting. Hjemmebrenning. Spillemann, lensmann, kramkar, kunstmaler, jeger. Auksjon kl. 1300. Auksjonsgods […]