• label1
  • label2
  • label3

Finnskogdagene ble arrangert første gang i 1970 og har hvert år siden starten funnet sted på Svullrya; Grue Finnskog i juli måned.Da blir Republikken Finnskogen proklamert og løsrevet fra kongeriket Norge med egen regjering og styringsverk!Finnskogens uavhengighet markeres disse dagene med distriktets særegne skogfinske kulturtradisjoner.Disse tradisjonene har utviklet seg etter innvandringen fra Finland på 1600-tallet. Målsetningen er å ta vare på og videreføre disse tradisjoner og verdier og gjennom dette utvikle Finnskogen til å bli enda mer atraktiv for fastboende og besøkende.Under Finnskogdagene kommer mange hundre besøkende til våre arrangementer og gjestes av personer og grupper fra flere land og kontinenter.  Vi er stolte av at Finland er representert av sin ambassadør i Norge under Finnskogdagene