[Spillet]
Om innvandrerne

“Spillet om innvandrerne” skrevet av Merete Wiger vises som utespill på Finnetunet under Finnskogdagene andre helg i juli. Spillet følger to finske par som kom til Grue Finnskog i 1624 og viser historien frem til i dag. Spillet skildrer skogfinners innvandring og historie. Folkegruppen ble utsatt for diskriminering, misbruk og utnytting, de ble møtt med forakt og motstand. Spillet gir oss mulighet til identifisering, oppleve fellesskap og trygghet. Rasisme og fremmedgjøring får liten grobunn; gode holdninger kan få vokse i et inkluderende miljø.

Billetter selges ved inngang. Vi benytter også Vipps!

Spillets historikk

Merete Wiger har ofte vært instruktør, men Rannov Nilsen, Bente Erichsen og Harald Hooas har alle bidratt som regissører i et eller flere år. Siv Skjønberg kom i 2003 og vi håper å få beholde henne så lenge som mulig. Leif Wiger var produksjonssjef frem til 2003, da Sissel Borg tok over, deretter Inger Brita Ørmen og så fikk vi profesjonell hjelp fra Teater i Glåmdal da Mette Skogbakken tok over produksjonen i 2011. I 2013 forhindret økonomien at vi kunne hyre profesjonel hjelp, og Nina Wiger, Meretes datter, debutterte som teater/produksjonssjef.  I 1999 kom Per Christian Revholt, kapellmester på Nasjonaltheateret i Oslo inn, og komponerte ny musikk til oss. Han har spilt og styrt musikerne hvert år siden da. Han kommer fra en gammel finneslekt på Svullrya.

I september 2001 gjestet vi Stockholm med spillet, da ble Liv H. Nylund hyret inn som regissør.  Vi har gjestespilt på Folkemuseet Bygdøy i Oslo. En prisbelønt rapper, Trond Wiger, skrev en rapp til stykket og deltok med den i 2008 til stor begeistring. Rappen ble fra 2009 til 2015 fremført av Anne Marit Raaberg, datter til Dag Raaberg, som har spilt hovedrollen Steffen fra Mullikala siden Spillets begynnelse. Musikalsk og kunstnerisk utvikler vi oss

stadig, Merete Wiger skrev nye tekster, bl.a. ny sang til Huldra, som Per Christian Revholt komponerte ny musikk til i 2010. Grue Finnskog Sangkor har vært med siden begynnelsen, og er blitt trukket stadig mer inn i spillet med flere sanger og ny koreografi. Vi har også vært heldige nok til å få med oss Øivind Roos på trekkspill og slagverk ved tidligere spill. Og Siv Skjønberg finner stadig nye måter å inkludere barn, natur og dyr på.

Merete Wiger døde julaften, 2015. Men Spillet bæres videre i hennes ånd an gamle og nye krefter.

Aktører og målgrupper

En stor gruppe av lokalbefolkningen deltar i forberedelsene og oppføring av to forestillinger. Aldersspredning i fjor var fra fem år til over åtti, flere av aktørene er barn og foreldre. De fleste er bosatt på Svullrya og mange er av finneslekt. Av de ca. 50 aktørene er ca. halvparten barn.

Vår målgruppe er alle som er interessert i teater generelt og skogfinnenes historie spesielt. Gjennom humoristiske og alvorlige scener belyses historien om hvordan et fremmed folk ble integrert i det norske samfunn uten vold og blodsutgytelse. Prestens avslutningstale, fremført av forfatterens datter, leverer et sterkt humanistisk budskap som alltid trollbinder publikum.